Amor Librorum Nos Unit
      All our items are in stock!

Books

Search for  in  
TitleExtract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate de Vereenigde Nederlanden.
EditionReprint/ Facsimile
PublishedJohan Enschede Haarlem 1778
Description(71)-PP. Slightly later paper covered limp boards. Spine gone. Facsimile printed in 1778, on the occasion of the bicentennial of the " Unie van Utrecht". Printed with the use of "die oude Letteren, welke Aelbert Hendricxz, in 1578 Ordinaris Drukker der Staaten 'sLands van Holland te Delft, gebruikt heeft, die toen voor de fraaiste in Nederland gehouden wierden, en waarvan de Matricen (op welke thans deeze Letteren gegooten zyn) in de Lettergietery van (...) Johannes EnschedÈ en Zoonen, als eerstelingen der uitgevonden Boekdrukkunst, nog bewaard worden." (colophon).
Book conditionFine
BindingBroché Soft Cover
Book sizeFolio - over 12" - 15" tall
Price 175
 Order or get more information