Amor Librorum Nos Unit
      All our items are in stock!

Books

Search for  in  
<< previous next >>
Minne-Kunst. Minne-Baet. Minne-Dichten. Mengel-Dichten
 6500
(Heemskerk, J.van).
De Welvoorziene Wijnkelder, In Welken Meenige Dorstige Ziel Zich Geestelyker Wijze Laven En Verquikken Kan, En Waar in Zoete En Zuure Wijn Naar Ieders Smaak Te Vinden Zijn 395
Abraham van St. Clara (= U. Megerle
Mercurialis of Wintergroen, Dat is Aangename En Vermaakelyke Geschidenissen En gedichten, Waarin Verscheeide Zedelyke Leerstukken. 310
Abraham van St. Clara (= U. Megerle
Nuttelyk Mengelmoes, Bestaande Uyt Alderhande Zeldzame En Wonderlyke Geschiednissen; smakelyk, Voedzaam En Vermaakelyk Gemaakt, Met Veelerly Scherpzinnige En Zeedevormende aanmerkingen, Ter Stoffe Dienende; Opgedist. 395
Abraham van St. Clara (= U. Megerle
De Gekheyt Der Wereldt Wysselyk Beschreven En Kluchtig Vertoondt in Honderd Narren En Derselver Narren Poetsen : Alom Doormengd Met Aardige Historien, Vrolyke Verdigtzelen, En Zedelyke Vermaningen. 1540
Abraham van St. Clara (= U. Megerle)
Alle De Wercken 1490
Cats, Jacob
Ezopische Fabulen van Fedrus. 815
Esopus
Pia desideria. 345
Hugon Hermanno
De Beginselen Van Gods Koninkrijk in Den Mensch Uytgedrukt in Verscheide Zinnebeelden Alsmede Een Alleensprake Met God, Benevens Eenige Stigtelyke Rymen 250
Huygen, Pieter Jan
Pampiere Wereld 1425
Kruisheer, J.G.
De Onwaardige Wereld Vertoond In Vijftig Zinnebeelden Met Godlyke Spreuken En Sichtelyke Verzen 525
Luiken, Jan
Het Leerzaam Huisraad 315
Luycken, Jan
Apollo's Marsdrager, Veylende Alderhande Scherpzinnige En Vermakelyke Snel, Punt, Schimp, En Mengeldichten: En Daar Onder De Wetten Van Het verkeerspel, De Lof Van De Rhijnse Wyn, t 'Samenspraak Over De Tabak, & C. 1290
NN
H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zedeschriften met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe Figuren 650
Spieghel, H.L.
<< previous next >>
Select a diffrent category