Amor Librorum Nos Unit
      All our items are in stock!

Books

Search for  in  
<< previous next >>
Der wahre Jacob. Ein halbes Jahrhundert in Faksimile 33
De Monumenten Van Geschiedenis En Kunst in De Provincie Limburg. 52
Stucken En Bewysen Aan De Edele Groot -Mogende Heeren Staten Van Hollandt Ende West -Vriesland 225
Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses les Plus Remarquables De Toute La Terre. 205
Le Mercure Hollandois, Contenant Les Choses Les Plus Remarquable De Toute La Terre 185
Album De La Guerre 1914-1919 Histoire Photographique et Documentaire Reconstituee Chronoloqiquement A L 'Aide De Cliches Et De Dessins Publies Par L'Illustration De 1914-1921 85
Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses Les Plus Remarquables Qui Se Sont Passees En Europe, Pendant L'annee 1677. Dans Les Guerres De France, d'Allemagne & De Hollande 195
Recueil Van De Militaire Ordres Van Syne Hoogheydt Den Heer Prince Van Orange [bound with:] Geredresseerde Ordre Op De Excercitie Van De Militie 645
Le Mercure Hollandois 190
Nouvel Almanach De Poche Pour L'annee De Notre Seigneur Jesus- Christ 1778, reformé Suivant La Bulle De Clement XIV. & corrigé Selon Les Regles Touchant Le Calendrier Romain 190
Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate de Vereenigde Nederlanden. 175
Mercure Galant
 545
Vleisaccys Ordonnantie, Volgens Dewelke Binnen Deser Stede Verpacht Sal Werden De Vleys-Acchys 38
Naamlijst Der Haring-Schepen in Den Jare 1824, Van De Maas En 't nooorder-Kwartier Uitgerust; Benevens Derzelver Boekhouders En Stuurlieden 275
Almanach Royal 415
Almanach Royal Annee MD CC LXX 195
N.V. Van Driel' s Stoomboot- En Transportondernemingen Rotterdam1888-1913 130
Nordland Fahrten 190
Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses les Plus Remarquables De Toute La Terre. 165
Ordonnantie, Waer Naar Binnen Den Lande Van Zeeland Zal Worden Geheven En ge-innet/ Den Impost Op De Consumptie Van thee/ coffij/ En Chocolaadt Bij Quotisatie; in Te Gaan Met Den Aanstaanden Jaare 1757. 125
<< previous next >>
Select a diffrent category