Amor Librorum Nos Unit
      All our items are in stock!

Books

Search for  in  
<< previous next >>
Nordland Fahrten 190
Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses les Plus Remarquables De Toute La Terre. 165
Nouvel Almanach De Poche Pour L'annee De Notre Seigneur Jesus- Christ 1778, reformé Suivant La Bulle De Clement XIV. & corrigé Selon Les Regles Touchant Le Calendrier Romain 190
Le Mercure Hollandois Contenantes Choses Les Plus Remarquables De Toute La Terre 195
Der wahre Jacob. Ein halbes Jahrhundert in Faksimile 33
Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate de Vereenigde Nederlanden. 175
Een Ereschuld Ingelost .Capitulatie Van Japan Einde Van De Pacific Oorlog Einde Van De 2e Wereldorlog Herdenking Te Den Haag Op 15 Aug. 1970 20
Zwart En Zilver 1905-1930 25
Naamlijst Der Haring-Schepen in Den Jare 1824, Van De Maas En 't nooorder-Kwartier Uitgerust; Benevens Derzelver Boekhouders En Stuurlieden 275
Album De La Guerre 1914-1919 Histoire Photographique et Documentaire Reconstituee Chronoloqiquement A L 'Aide De Cliches Et De Dessins Publies Par L'Illustration De 1914-1921 85
Binnen-Landtse Borgerlyke Beroerten in Hollandt En Zeelandt Voorgevallen in Den Iare . 1672 Behoorende Tot Het Ontroert Neederlandt 290
N.V. Van Driel' s Stoomboot- En Transportondernemingen Rotterdam1888-1913 130
Wir Luftkämpfer. Bilder und Berichte deutscher Flieger und Luftschiffer 90
De Monumenten Van Geschiedenis En Kunst in De Provincie Limburg. 52
Stucken En Bewysen Aan De Edele Groot -Mogende Heeren Staten Van Hollandt Ende West -Vriesland 225
Recueil Van De Militaire Ordres Van Syne Hoogheydt Den Heer Prince Van Orange [bound with:] Geredresseerde Ordre Op De Excercitie Van De Militie 645
Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses les Plus Remarquables De Toute La Terre. 205
Le Mercure Hollandois, Contenant Les Choses Les Plus Remarquable De Toute La Terre 185
Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses Les Plus Remarquables Qui Se Sont Passees En Europe, Pendant L'annee 1677. Dans Les Guerres De France, d'Allemagne & De Hollande 195
Le Mercure Hollandois 190
<< previous next >>
Select a diffrent category