Amor Librorum Nos Unit
      All our items are in stock!

Books

Search for  in  
<< previous next >>
Gallenboek Nederlandse Zoocecidien Door Dieren Veroorzaakte Gallen 23
Alta, Hans & W.M.Docters Van Leeuwen
Ge´llustreerd Handboek Der Javaansche Theeonkruiden En Hunne Betekenis voor De Cultuur 65
Backer, C.A. & Slooten, Dr. D.F.van
De Tropische Natuur in Schetsen En Kleuren 48
Blaauw, Dr. A.H.
Histoire Naturelle des Oiseaux 1390
Buffon, G. Comte De
Uit borneo' s Wonderwereld Schetsen Over Dieren En Planten 32
Coomans De Ruiter, L
Kruidenboek 145
Dinand, A.P.
Langs Strand En Dijken 24
Dorsman, L
Geneeskruiden Door De Eeuwen Heen 28
Graaf, Prof. Dr. W.C. De
Boomen En Heesters in Parken En Tuinen Beschrijving Van De Voornaamste Soorten En Varieteiten Van Loofboomen, Heesters 48
Hartogh Heys Van Zouteveen
De Flora Van Nederland 90
Heukels, H.
Woordenboek Der Nederlandsche Volksnamen Van Planten Uit De Gegevens Verzameld Door De Commissie Voor Nederlandsche Plantennamen . 38
Heukels, H. (Editor
Wenken En Raadgevingen Betreffende Het Gebruik Van Indische Planten, Vruchten Enz. 125
Kloppenburg-Versteeg, Mevrouw, J.
Beschryving en Afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peeren, Meest Geacht En Zorgvuldigst Aangekweekt In Duitschland, In Frankrijk, In Engeland En In De XVII Provintien.kt 2250
Knoop, J.H.
Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen van de beste soorten van appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitsland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien einde Gecultiveert
 2150
Knoop, J.H.
De Javaansche Gifslangen En Haar Betekenis Voor Den Mensch 50
Kopstein, Dr.Felix
Das Mineralreich in Bildern 275
Kurr, Dr.J.G.von
Groot En Algemeen Kruidkundig, Hoveniers En Bloemisten Woordenboek Behelzende De Manier om Moes- Bloem- Vrugt-Kruid-Tuinen, Wild Bossen Wijngaarden Oranje-Huizen , Stookkassen, Enz. Aan Te Leggen , Enz. En Allerlei Gewassen Te Kweeken (etc.) 1950
Miller, Philip
Spectacle De La Nature: Or Nature Display'd Being Discourses on Such Particulars of Natural History as Were Thought Most Proper to Excite Curiosity, and Form the Minds of Youth. 965
Noel Antoine, (Mr. Humphreys, trans.) Pluce
Nederlandsche Flora En Pomona Beschreven En Uitgegeven Door Het Bestuur Der Pomologische Vereeniging Te Boskoop 1200
Ottolander, Kornelis Johannes Wilhelm, A. Koster & C. de Vos (editors)
Flora, Atlas 325
Oudemans ,C.A.J.A.
<< previous next >>
Select a diffrent category