Amor Librorum Nos Unit
      All our items are in stock!

Books

Search for  in  
<< previous next >>
Decorations Officielles Francaises 150
(Malecot, Yves) Editor
De Goude En Zilvere Gangbare Penningen Der Graaven En Graavinnen Van Holland, in Er Egte Stand En Waare Weezens Vertoond En Waare Weezens Vertoond En Behandeld En Med Korte Beschrijving Der Prinselijke Leevens Bedrijven Opgehelderd.
 890
Alkemade, Kornelis Van
Medalische Historie Der Republyk Van Holland 395
Bizot, P.
De Muntslag van de Graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434 125
Grolle, J.J.
Die Preussischen Orden Und Ehrezeichen in Original Getreuen Abbildungen 265
Lange, G
Beschrijving Der Bisschoplyke Munten En Zegelen Van Utrecht In't Byzonder Mitsgaders Van Den Oorsprong, De Waarde En Benaaming Van 't geld, Het verschil Der Muntstkken En Weegingen, de waarde Der Metaalen,'t Recht Van geldmunten, ... 315
Mieris, Frans Van
Zeelands Chronyk Almanach Voor 't Jaar 1777- 1792 Bevattende Eene Beschryving Der Provincie Zeeland, Van Deszelfs Opkomst Tot Op Deezen Tegenwoordigen Tyd. Ten Dienste Der Jeugd, Gesteld in Vraagen En Antwoorden, Voorzien Van al Het Noodige [etc.] 2950
No Author Stated.
Roomse Mogendheid, In Gezag En Staatsbekleding Der Oude Roomse Keizeren Opgeheldert Uit Meer Als Dertienhonderd Oude Roomse Gedenkpenningen 495
Oudaan, Ioachim
Roomse Mogendheid, In Gezag En Staatsbekleding Der Oude Roomse Keizeren Opgeheldert Uit Meer Als Dertienho 545
Oudaan, Joachim
Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw. 30
Tangelder, Dr.F.B.M.
<< previous next >>
Select a diffrent category